Kontakt za koncerte:

 koncerti@ninapuslar.com

          

Kontakt za medije:

   pr@ninapuslar.com

 

KONCERTI

31.8. VURBERK

15.9. PORTOROŽ

22.9. PTUJ