24.5. ŠKOFJA LOKA - Škofjeloški grad

1.6.   RUŠE  - letno gledališče

7.6.   POLZELA - grad Komenda

21.6. ŠMARTNO PRI LITIJI - grad Bogenšperk

28.6. CELJE - Prothasijev dvorec